Vaša poruka je uspješno poslata!

POŠALJITE ZAHTJEV

Ukoliko imate neki zahtjev, pozovite nas!
(+382) (0)68 888 864

Napomena: Vaša rezervacija nije potvrđena ukoliko nije drugačije navedeno.

Covid SAFE

standards

Suočeni sa novim epidemiološkim izazovom, glavni fokus Stara Čaršija Resort & SPA bio je očuvanje
zdravlje svih gostiju i zaposlenih. S tim u vezi razvili smo CovidSAFE protokol standarda koji se ovde
u Staroj Čaršiji svakodnevno primijenjuju čime smo higijenu u našem Resortu podigli na još viši nivo,
vršeći dezinfekciju svih površina sa posebnom pažnjom na sve one sitne predmete sa kojima smo
svakodnevno, nekada i nesvjesno, u kontaktu.

Ključni segmenti naših standarda:

 • Pri dolasku na posao svakom zaposlenom se mjeri temperatura i upisuju bilo koji simptomi koje ima. U slučaju pojave najmanjih simptoma vrši se prijava slučaja nadležnima, testiranje na Covid-19 i kućna izolacija zaposlenog.
 • Dezinfekciona sredstva koja se koriste u restoranu i hotelu su isključivo na bazi O3 detinficijensa koji su najefikasniji u uklanjanju svih virusa sa površina. Ovaj dezinficijens se koristi pri svakodnevnom održavanju higijene svih površina u Staroj Čaršiji i svih predmeta koje koriste gosti i osoblje.
 • Pri checkIn-u na recepciju, svaki gost dobija prethodno dezinfikovane kartice, dok su na samoj recepciji vidno obilježeni prostori za svakog gosta sa međusobnom udaljenošću od 2m. Nakon odlaska gostiju sve površine na recepciji budu ponovo dezinfikovane. Na recepciji gosti po upitu mogu besplatno dobiti masku, dok u sobu svakog gosta čeka dezinfekciono sredstvo za ličnu upotrebu. Na CheckOut-u gosti odlažu korištene kartice u posudu sa „korištenim“ karticama, koje tu ostaju sve do ponovne dezinfekcije.
 • U restoranu se na javnim površinama preporučuje nošenje maski, a svi gosti koji nemaju masku je mogu besplatno dobiti. Udaljenost između stolova je 2m. Postavka stola se vrši tek nakon dolaska gostiju, a svi predmeti jednom servirani se nakon odlaska gostiju dezinfikuju. Jelovnici koje gosti koriste su napravljeni od posebnog materijala koji se mogu dezinfikovati. Svi zaposleni u restoranu nose maske i vizire, dok rukavice redovno dezinfikuju.
 • Generalno čišćenje sobe obavlja tek 24h nakon odlaska gosta iz sobe iz sigurnosnih razloga po osoblje.

Preporuke naših standarda:

 • Servis sobe se obavlja isključivo na zahtjev gosta i kada gost nije u sobu, sa ciljem smanjenja kontakta osoblja i gostiju.
 • Beskontaktno plaćanje karticom je preporuka našeg Resorta u cilju smanjenja kontakta gostiju i osoblja i fizičkog kontakta sa novcem.
 • Na raspolaganju gostima hotela i restorana su maske koje se preporučuju nositi i na otvorenom, kao i dezinficijensi koji se nalaze u hotelu.

Socijalna odgovornost:

 • Distanca između svih stolova je minimum 2m, dok svega 4 osobe smije sjedjeti za istim stolom, izuzetak su članovi istog domaćinstva. Serviranje i postavka stola se vrši isključivo nakon smještanja gostiju.
 • Korona je otpočetka za nas predstavljala test, nikada problem, koji se morao položiti najvećom ocjenom.
 • Zahvaljujući uputima i mjerama NKT, a našem brzom djelovanju i visokom sviješću o društvenoj odgovornosti od samog početka smo imali plan i znali sve korake za dalje djelovanje, nikada ne gubeći misao da čistoća i sigurnost treba da postanu naši glavni aduti.
  Borba protiv nevidljivog neprijatelja nas je sve ujedinila, i smjestila pod zajednički plašt solidarnosti, a Crnogorce će i u budućnosti krasiti epitet dobrih domaćina uprkos ovim izazovnim vremena.
  Dakle, ne odgađajte, zaljubite se u Stari Bar i maksimalno uživajte u vremenu provedenom kod nas, sa znanjem da je čitav tim Stara Čaršija odgovoran i da u svakom trenutku zna sve najnovije mjere Sjetske zdravstvene organizacije