Vaša poruka je uspješno poslata!

POŠALJITE ZAHTJEV

Ukoliko imate neki zahtjev, pozovite nas!
(+382) (0)68 888 864

Napomena: Vaša rezervacija nije potvrđena ukoliko nije drugačije navedeno.

Sahat kula u Starom Baru

Share

Utvrđenje Stari Bar – Antibaris – je istorijsko mjesto grada Bara, smješteno na vrhu uzvišenja pod planinom Rumijom, samo 4 km od mora. Ono što je karakteristično za Stari Bar je to što je jedini istorijski grad u Crnoj Gori koji nije smješten nadomak mora, već ga krase brdoviti krajolici.

Stari Bar i ostaci preko 600 građevina svjedoče o kulturnom i arhitektonskom značaju svih perioda mediteranske istorije današnjeg Bara. Ovdje su ostaci starog rimskog grada, poznatog kao Antivarium. Istinski značaj Starog Bara je zapravo mješavina različitih stilova nasljeđa i kultura, vidljivih na pojedinačnim građevinama, kao što su romaničke, gotske i renesansne građevine, dok je u doba Turskog carstva, srednjovekovni grad dobio istočnjačka obilježja.

Bar je poznat kao kulturna i vjerska lokacija u kojoj je u 12. veku napisana “Hronika Popa Dukljanina”, prvo književno djelo na južnoslovenskom tlu. Većina građevina Starog Bara potiče iz Srednjeg vijeka i perioda Renesanse. Ostale građevine Starog Bara pripadaju periodu turske vladavine. Od svih građevina smještenih u okviru gradskih zidina Starog Bara većina je u ruševinama, te se Stari Grad smatra jednim od najvećih arheoloških nalazišta Crne Gore i, kako ga nazivaju, najvećim Balkanskim muzejom na otvorenom.

U Starom Baru se nalazi i kula koja je ostala čista i velelepna, prkoseći prolaznosti, ratovima I ljudskoj gramzivosti. Opstajući u najtežim vremenima nepokorena, slobodna i umolitvena.

Riječ je o kuli iz srednjevjekovnog ili venecijanskog doba, koja je prepravljena u monumentalni orijentalni spomenik. Sahat-kula je vakuf (zadužbina) Jahja-age Ibrahima Osmanova, koji je 1753. obnovio kulu, i dao da se postavi sahat na njoj. U zemljotresu 1878. je ozbiljno oštećena, da bi bila obnovljena poslije zemljotresa. Satni mehanizam ugrađen je 1987. godine. Sat je u funkciji. Postavljen je na tri strane: južnoj, zapadnoj i sjevernoj. Sama pozicija Sahat kule je jako upadljiva iz više pravaca, gdje se pored širine osnove objekta, pozicijom u odnosu na okruženje, ističe njena visina. Karakterističnom je čine tri sata koji odaju utisak kao da su ugrađena u sami zid. Atipično je da se na ovoj kuli ne nalaze satovi na sve četiri strane i da se samo na pojedinim stranama kule nalaze otvori u obliku uskih puškarnica, a koji služe za propuštanje svjetlosnih zraka u njenu unutrašnjost, osvjetljavajući strmo stubište kojim se dolazi do satnog mehanizma.

Danas predstavlja turističku atrakciju, daje notu autentičnosti Starom Baru i vjerodostojno prikazuje kulturu naroda koji se smjenjivao pred njenim zidinama.